Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dana Phone Center,

Kwaliteit,
Er wordt altijd gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.

Prijs
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen en de montage kosten incl 21% BTW.
Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na onderzoek een prijsopgave gemaakt. 

Onderzoek
De prijs kan pas na onderzoek worden vastgesteld, als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de klant verwacht dan wordt er aan de klant gevraagd of het product voor de hogere prijs wilt laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. 
De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Dana Phone center in geval van extra kosten en betaalt dan alleen de onderzoekskosten.

Klachten/Defecten 
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die klant omschrijft, of in de omschrijving bij het online afsprakensysteem. Dana Phone center onderzoekt enkel de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is.
Vochtschade dient altijd gemeld te worden door de klant.

Waterschade behandeling
Het bedrag van 35,- euro wordt in elk geval in rekening gebracht, ook al wordt het toestel niet gerepareerd.
In geval van hogere kosten wordt een voorlopige prijsopgave doorgegeven voor akkoord. 


Garantie
Dana Phone center geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie (enkel het onderdeel dat vervangen is). Deze garantietermijn gaat in op het moment dat het product aan de klant is afgegeven. Op schoonmaak in welk geval onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
Waterdichte Smartphone Zijn na een reparatie niet meer waterdicht! 

De garantie van Dana Phone Center vervalt wanneer de klant het toestel zelf demonteert of wanneer deze door een andere reparatiecentrum is geopend.
Wanneer binnen de garantietermijn na afgifte van het gerepareerde product de klachten terugkeren, doet Dana Phone center geen opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie, tenzij ondergenoemde:
⦁    Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
⦁    Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld aan de klant doorberekend.
⦁    Softwarematige aanpassingen

Vervallen fabrieksgarantie
De reparaties die wij uitvoeren vallen buiten de fabrieksgarantie van Apple, Samsung , Sony, LG, HTC, Nokia etc. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al is verlopen op het moment dat het toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij zelf nieuwe garantie omdat wij achter onze service staan. 
 

Verlies van data
Dana Phone center is niet aansprakelijk voor verlies van data. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data.

De klant wordt dan ook gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan Dana Phone Center afgeeft.


Aansprakelijkheid
Dana Phone center is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product. De toebehoren en accessoires dient de klant zelf te bewaren en niet af te geven bij de reparatie of verzending, dat geldt ook voor de originele verpakking van de producten. Hiervoor kan Dana Phone center niet aansprakelijk worden gehouden.
Dana Phone center behandelt alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald. Dana Phone Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze veroorzaakt door Dana Phone Center.
 

Niet afgehaalde producten
Indien na 90 dagen dat de klant is geïnformeerd dat het product kan worden opgehaald, en de klant gedurende deze periode het product niet komt ophalen, is Dana Phone Center gerechtigd het product te verkopen en/of hergebruiken om zo het verschuldigde opbrengst te verhalen.

Klachten
Wij doen er alles aan om u een perfecte dienstverlening aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Door uw onvrede kenbaar te maken kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Zo kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening verder verbeteren.

contact opnemen kan via het onderstaande gegevens.

Schriftelijk:
Dana Phone center
Smedenstraat 2 7411 RA 
Deventer

Mail:
Danaphonecenter@gmail.com

Telefoonisch:

0570 78 44 39


Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.

position="before"